Solární ohřev

SOLÁRNÍ OHŘEV

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Solární energie - diagram

Sluneční energie. Nevyčerpatelný zdroj energie i v našich zeměpisných šířkách.

Slunce dodává asi 5000krát více energie, než svět spotřebuje za rok. Dokonce i v našich zeměpisných šířkách – které jsou méně sluncem hýčkány – můžeme využívat menší solární ozařování, abychom získali teplo. Sluneční kolektory se nejlépe osvědčily zvláště v oblasti ohřevu vody a ohřevu vody pro bazény. Spalováním fosilních paliv vznikají škodlivé emise. Stálým vzrůstem potřeby energie se zvyšuje také rozsah emisí škodlivin. Využívání sluneční energie zde tedy může podstatně přispět ke snižování emisí škodlivin. Množství sluneční energie je Neomezené, nevyčerpatelné a je k dispozici zcela bezplatně. Tuto energii je možno využívat ekologicky zcela šetrně, a získávat ji zcela bez problémů. Ve vzrůstající míře mohou solární soustavy znamenat také značné úspory nákladů pro soukromého i podnikového uživatele. Přibývající úbytek fosilních paliv a z toho vyplývající také určité zvyšování cen na trhu přispějí ke stále rychlejšímu hospodárnému využívání
tepelných solárních soustav.

1. Příprava teplé užitkové vody (TV)
Solární systémy pro ohřev vody se těší velké oblibě. Použitím solárního systému lze dosáhnout roční úspory až 70 % energie

2. Ohřev vody pro bazény
Ohřev vody v bazénech, především nekrytých koupališť v létě. Tato potřeba energie se převážně shoduje s výhodnou nabídkou slunečního svitu. Solární systémy STIEBEL ELTRON kryjí v těchto uživatelských oblastech 50% až 60% potřeby energie z bezplatné sluneční nabídky.

3. Podpora vytápění
Zejména v přechodném období (jaro,podzim), kdy jsou venkovní teploty relativně nízké, je možno využít solární systém pro předehřev Topné vody.

Výhody solárního systému

 • Neobyčejně hospodárný provoz.
 • Velmi malá potřeba cizí energie, pokud je k dispozici solární teplo.
 • Značně komfortní nabídka teplé vody ve všech oblastech použití.
 • Ekologicky vhodný systém, bez spalin, bez sazí, bez popela.
 • Sluneční energie nezpůsobuje emise CO2.
 • Plně automatický provoz, nevyžadující údržbu.
 • Státní podpora, v současné době značné příspěvky

Solární systém STIEBEL ELTRON pomáhá svému uživateli šetřit náklady na energii, a představuje pro budoucnost z ekologického hlediska cestu k rozumu, neboť se tím ušetří a odlehčí životní prostředí.
Soustavy pro využití sluneční energie na přípravu teplé vody, podporu vytápění v přechodném období a ohřev vody pro bazény patří k nejzajímavějším technologickým vývojovým pracím poslední doby, jež vycházejí vstříc zesíleným požadavkům na hospodárné a ekologicky neškodné alternativní energie. Aby bylo možno usnadnit práci projektanta a montážní firmy, byly solární systémy STIEBEL ELTRON upraveny pro obzvláště jednoduchou a bezproblémovou montáž. Systémy spojují navzájem vysokou kvalitu a výhodné pořizovací náklady.
Dodatečně má montér u výrobků firmy STIEBEL ELTRON jistotu, že všechny komponenty se k sobě bez problémů hodí.
Existují solární kombinované systémy pro:

 • ohřev teplé užitkové vody
 • podporu vytápění
 • ohřev vody pro bazény
 • větrání bytů
Solární ohřev 1
Solární ohřev 2